2011

Taktické cvičení

24.09.2011 20:32
„Požár“ lesního porostu na Vartovně V sobotní odpoledne 24. září jsme byli přizváni na „Dálkovou dopravu vody“. Naštěstí se nejednalo o „ostrý“ zásah, ale pouze o taktické cvičení v katastru obce Liptál, Jasenná a Seninka, jehoţ hlavním úče-lem bylo prověření akceschopnosti jednotek hasičů...

Technická pomoc

15.08.2011 23:25
SMS: 15.08 23:25:42 TECHNICKA POMOC, ODSTRANENI NEBEZPECNYCH STAVU, I.st.Vsetin, Lhota u Vsetina, na ceste od Vsetina na Liptal je na urovni hriste blat   Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odklizení naplaveného bláta a kamení na silnici 1.třídy I/69. Po příjezdu jednotky na místo...

Technická pomoc

31.03.2011 16:44
SMS: 31.03. 16:44TECHNICKA POMOC, ODSTRANENI NEBEZPECNYCH STAVU, I.stVsetin, Lhotau Vsetina, likvidace skladky.   Na žádost starostky obce vyjela jednotka v počtu 1+3 k likvidaci "černé skládky", kterou objevil jeden z místních myslivců. Skládka se nacházela u lesní cesty na mýtince na...

https://www.sdhlhotauvsetina.webnode.cz/