Technická pomoc

15.08.2011 23:25

SMS: 15.08 23:25:42 TECHNICKA POMOC, ODSTRANENI NEBEZPECNYCH STAVU, I.st.Vsetin, Lhota u Vsetina, na ceste od Vsetina na Liptal je na urovni hriste blat

 

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odklizení naplaveného bláta a kamení na silnici 1.třídy I/69.

Po příjezdu jednotky na místo zásahu přijela i hlídka PČR, která před označením místa zásahu výstražnými trojúhelníky, usměrňovala dopravu do méně znečistěného pruhu. Po osazení trojúhelníku hlídka PČR odjela a jednotka začala s odklizením naplavených nečistot, které byly naplaveny přes celou šíři vozovky na vzdálenost asi 25 metrů. Po hodině prací se jednotka přesunula na druhé místo, které se nacházelo asi o 1km dál. I tady odklidila nečistoty z vozovky a vrátila se zpět na základnu.

 


https://www.sdhlhotauvsetina.webnode.cz/