Víte všichni, kam v tísní volat?

07.12.2010 20:29

Stanete se účastníky dopravní nehody, spatříte požár v lese, jste svědkem přepadení. Rádi byste pomohli… Jaké číslo ale vytočit?
V ČR jsou čísla tísňových linek pevně stanovena:
- 150 … hasičský záchranný sbor - 155 … zdravotnická záchranná služba
- 156 … městská policie - 158 … Policie ČR
- 112 … jednotné evropské číslo tísňového volání

Mezinárodní tísňové číslo – 112 - je určeno především pro zahraniční návštěvníky, turisty, pro zahraniční studenty, cizince, kteří na území naší republiky pobývají dlouhodobě. Systém příjmu tísňových volání je u nás ve srovnání s evropskými zeměmi na vysoké úrovni. V současné době je k dispozici 14 telefonních center pro příjem tísňového volání 112, kde pracují vyškolení operátoři schopni vyhodnotit zprávu volajícího a okamžitě ji předat příslušným složkám integrovaného záchranného systému (IZS). Hovory jsou přijímány zejména v češtině, němčině a angličtině. Pro česky hovořícího občana je ale nejvýhodnější, pokud podle druhu mimořádné události využije některého z národních čísel tísňového volání - 150, 155, 158, 156.
Ve Zlínském kraji jsme navíc o další krok napřed. Ve Zlíně je v plném provozu tzv. Centrum tísňového volání (CTV), kde na jednom pracovišti sedí pohromadě operátoři všech tísňových linek. Na toto pracoviště je směřována i tísňová linka 112 z území celého kraje. Tímto se doba mezi přijetím tísňové zprávy a vysláním pomoci na místo události citelně zkrátila.
Kam se při vytočení tísňového čísla dovoláte:
linka 150 – z pevného telefonu na operační a informační středisko hasičského záchranného sboru do bývalých okresních měst (Vsetín, Zlín,...). Z mobilního telefonu se dovoláte z kteréhokoliv místa v kraji na CTV Zlín. Budete okamžitě spojeni na příslušné operační středisko nebo operátor zajistí vyslání pomoci na místo události.
linka 155 - obdobné jako u linky 150
linka 156 - pevný telefon - příslušná služebna městské policie ve městě, ze kterého je voláno, popř. ze spádové oblasti. Mobilní telefon: přijímá operátor spádové oblasti
linka 158 - z pevného i mobilního telefonu se dovoláte na operační středisko Policie ČR v bývalých okresních městech.


Zásady při volání na tísňovou linku: operátorům sdělte co se stalo, včetně rozsahu, přesné místo události, vaše jméno a příjmení, číslo telefonu, ze kterého voláte a další informace podle pokynů dispečera. Linky tísňového volání jsou zřízeny pro přijetí nouzových hovorů. Jejich zneužití je trestné, ale zejména - následkem může být oddálení pomoci lidem, kteří ji nutně potřebují! Uživatelé mobilního telefonu mnohdy nevědí, že „volání SOS“, které se na telefonech zobrazuje, je volání na linku 112 v tísni! Nejedná se o volání operátorovi při problémech s telefonem!

 

 


https://www.sdhlhotauvsetina.webnode.cz/