Sběr kovového šrotu

10.06.2012 22:12

 

Deváté červnové dopoledne bylo ve Lhotě ve znamení úklidu kůlen, stodol a garáží. Mimo sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu pořádali hasiči také sběr kovového šrotu. Všem občanům, kteří přispěli svojí „troškou do mlýna“ patří díky. Vydělané peníze poputují na opravy a úpravy naši „nové“ cisterny. Nicméně i letos jako ostatně i v jiných letech jsme se i přes usilovné upozorňování, aby občané nachystali šrot až v den svozu, setkali s tím, že občané kovový odpad dali na nestřežené místo už den nebo dokonce dva dopředu a došlo k jeho zcizení (ne)přizpůsobivými spoluobčany. Snad se v příštích letech tomuto povede zabránit.
 
 

https://www.sdhlhotauvsetina.webnode.cz/