SBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ A KOVOVÉHO ODPADU

10.06.2014 10:15

7. června se v obci konal nejen sběr nebezpečného odpadu, ale také použitých elektrospotřebičů a kovového odpadu. Sběr elektrospotřebičů je výhodný jak pro občany-nemusí spotřebiče převážet do sběrného dvora, tak i pro obec-nemusí platit za jejich likvidaci jako nebezpečného odpadu a díky akci „Recyklujte s hasiči“ společnosti Asekol dostaneme i my nějakou tu korunu a přispějeme k ekologické recyklaci. O tom, že lidé vítají tuto akci vypovídají počty vybraných spotřebičů-35ks TV, 18 lednic, 15 velkých spotřebičů, 5 mikrovlnek a nespočet drobného elektra. Je třeba pochválit občany, kteří v drtivé většině chystali spotřebiče a šrot až v den sběru a nedošlo tak k jeho zcizení přizpůsobivými spoluobčany.

 

 


https://www.sdhlhotauvsetina.webnode.cz/