Požár polního a lesního porostu zaměstnal 25 jednotek hasičů

21.10.2017 19:06

Takový byl námět taktického cvičení, které se 21. 10. uskutečnilo v naší obci. Důvodem cvičení bylo zřízení dálkové dopravy vody hadicemi B75 s pomocí přenosných požárních stříkaček a cisternových automobilů při požáru lesního a polního porostu na hřebeni údolí s nedostatkem vody, v místě s problematickým provedením kyvadlové dopravy vody cisternami.

Zúčastněným jednotkám bylo oznámeno, že v katastru obce Lhota u Vsetína vznikne dne 21. října 2017 v dopoledních hodinách požár lesního a polního porostu způsobený nedbalostním jednání při pálení klestí. Pro nedostatek hasební vody v okolí a nemožnosti zřídit kyvadlovou dopravu vody bude rozhodnuto velitelem zásahu zřídit dálkovou dopravu vody hadicemi B75. Na místo budou povolány jednotky kat. JPO II, JPO III. a JPO V. Velitel zásahu ve spolupráci s velitelem sektoru stanoví trasu hadicového vedení. Poté bude zahájen přesunu techniky a jednotek požární ochrany na určená místa. Na vodním zdroji bude nasazena PS-12 s přívodním vedením. Předem bude stanoven tlak na přetlakových ventilech – ochrana před poškozením dopravního vedení B 75. Hasební zásah bude proveden přes cisternu pomocí dvou útočných proudů C.

Cílem cvičení bylo prověřit připravenost jednotek, funkčnost materiálového vybavení jednotek (požárních stříkaček PS-12, CAS atd.), součinnost mezi jednotkami požární ochrany, nasazení sil a prostředků při dálkové dopravě vody hadicemi, ověřit schopnost řízení jednotlivých velitelů a komunikaci mezi jednotkami pomocí přenosných a vozidlových radiostanic.

Všechny jednotky byly seřazeny v areálu panelárky, kde také proběhla porada velitelů. V 10.10 hod byl vyhlášen poplach pomocí sirény na obecním úřadě, poté jednotky v minutových intervalech vyjížděli na svá stanoviště. V 10.42 min byla nasáta voda z potoka Rokytenka a v 11.19 byla velitelem zásahu ohlášena dodávka vody na poslední stanoviště.

Celková délka trasy byla 3160m, převýšení 165m, bylo použito 171 hadic, zúčastnilo se ho 128 hasičů z 25 jednotek a bylo použito 20 přenosných motorových stříkaček a 5 cisternových vozů.

 


https://www.sdhlhotauvsetina.webnode.cz/