Požár lesního porostu

13.05.2016 09:18

SMS: 13.05.2016 05:07:24  POZAR, LESNI POLNI POROST, TRAVA, Lhota u Vsetina. Vyjede PVS932 dva stromy ohorele, podoutnava to

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru lesního porostu, pří příjezdu již bylo na místě HZS, hořelo klestí o rozloze cca 15x5m, požár zasáhl i 2 vzrostlé stromy, jednotka prováděla hasební práce. Jednalo se o místo vzdálené cca 80 metrů od místa požáru z 2.5.2016. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět na základnu.

Foto zde


https://www.sdhlhotauvsetina.webnode.cz/