PÁTEK TŘINÁCTÉHO – DEN POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

13.05.2011 12:02

Pátek třináctého je stejně jako každoročně věnován propagaci požární bezpečnosti.

Ilustrační foto

 

Cílem akce, kterou vyhlašuje Česká asociace hasičských důstojníků, o.s., je účinným způsobem propagovat požární ochranu formou preventivně výchovné činnosti směřující k předcházení vzniku požárů, poukazovat na činnosti a chování způsobující požáry a také na to, jak se chovat v případě vzniku mimořádné události.

Varující čísla

Ze statistiky HZS ČR například za celý rok 2010 vzniklo téměř 18 tisíc požárů, při kterých bylo usmrceno 131 osob a přes jeden tisíc osob bylo zraněno. Vůbec nedbalostí bylo způsobeno 2 551 požárů (nedbalost např. kouření, manipulace s otevřeným ohněm, zakládání ohně, vypalování, zanedbání bezpečnostních předpisů).

Za první čtvrtletí roku 2011 evidujeme více jak 6 000 požárů, při kterých zemřelo 34 osob a 275 bylo zraněno.

Ředitel odboru prevence generálního ředitelství HZS ČR plk. Rudolf Kaiser:

Požární prevence je nejlevnějším a nejúčinnějším způsobem ochrany před požáry, resp. ochrany vedoucí k významnému snížení nebezpečí vzniku požáru a jeho šíření a zajištění ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot. Každý by si měl počínat si tak, aby nezpůsobil požár. Znamená to dodržovat základní pravidla požární bezpečnosti ať již ve své domácnosti, při pobytu v přírodě, o dovolené nebo na pracovišti.

Ke zvýšení své bezpečnosti může každý přispět např. tím, že si svou domácnost vybaví přenosným hasicím přístrojem, který umožní rychle zabránit šíření požáru. Také vybavení domácnosti autonomními hlásiči požáru může zabránit zbytečným ztrátám na životech, protože nás dokáží včas varovat třeba i v době spánku.

Zdeněk Ráž z oddělení organizace a metodiky prevence generálního ředitelství HZS ČR:

Při odjezdu na dovolenou doporučujeme vypnout všechny spotřebiče od elektrické sítě a ponechat zapnuté jen ty nezbytné, jako je lednice či mrazák. I chování v přírodě má svá pravidla. Oheň bychom měli rozdělávat pouze na místech k tomu určených nebo v bezpečné vzdálenosti od lesa, stohů a suchých porostů. I menší poryv větru způsobí, že se oheň vymkne naší kontrole. Oheň bychom nikdy neměli ponechávat bez dozoru a po skončení je nutné zajistit jeho důkladné uhašení. Svým počínáním může každý zamezit smutným událostem ve své rodině a okolí.

Seriál krátkých videoklipů Štěstí přeje připraveným vyrobený ve spolupráci MV GŘ HZS ČR a IOOLB slouží jako návod, jak se zachovat při nebezpečných situacích, do kterých se může každý z nás dostat. Jednotlivé klipy je možné bezplatně zkopírovat pro další použití.

Posledním takovým počinem byla realizace preventivních spotů, zaměřených na přiblížení nebezpečí požárů v domácnostech. Tyto spoty vytvořila, na základě zadání generálního ředitelství HZS ČR, skupina studentů písecké Filmové akademie Miroslava Ondříčka osm velice vtipných animovaných spotů.


kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-GŘ HZS ČR


 

 


https://www.sdhlhotauvsetina.webnode.cz/