NOVÝ POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE

10.02.2012 17:14

Dne 7.2.2012 nabyla účinnosti novelizovaná Nařízení Zlínského kraje, která stanovují také plošné pokrytí jednotkami požární ochrany a požární poplachový plán ve Zlínském kraji.

Naprosto zásadní dokumenty pro činnost profesionálních, dobrovolných i podnikových hasičů v našem regionu přináší celou řadu novinek a lze je označit za technicky i obsahově průlomové.

V některých ohledech až „revoluční“ obsah jednotlivých pravidel byl zpracován týmem odborníků z úseků IZS a operačního řízení, pod vedením ředitele odboru IZS a služeb HZS Zlínského kraje plk. Ing. Pavla Dekreta. Tým na aktualizaci dat dlouhodobě pracoval. V dokumentech se odráží také spolupráce s našimi veliteli zásahů, ale také s dobrovolnými i podnikovými hasiči. Výrazné připomínky měli také pracovníci operačního střediska. Jen pohledem do zveřejněných novinek a změn v požárním poplachovém plánu, které jsou v přehledech zvýrazněny žlutě (příloha článku), je jasné, že celý plán prošel opravdu komplexní úpravou.

Ředitel odboru sám konstatoval, že změny jsou opravdu zásadní a nikoliv jen „kosmetické“. Aktuální požární poplachový plán skutečně odráží praxi a její potřebu v nasazování jednotek požární ochrany při řešení mimořádných událostí. Smyslem je co nejrychleji a nejefektivněji poskytnout pomoc občanům. To vše bez ohledu na hranice krajů.

Zároveň je nutné připomenout, že řadu novinek bylo možné realizovat až po nedávných obnovách zásahové techniky u jednotek dobrovolných hasičů. Jedná se zejména o obnovu cisternových automobilových stříkaček, ale i další potřebné techniky a vybavení. Na obnovu techniky hasičů významně přispívá Zlínský kraj. Další část dotací byla poskytnuta z Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS ČR Praha. Obnova vybavení by se v neposlední řadě neobešla teké bez podpory jednotlivých měst a obcí.

Hlavní změny byly shrnuty do následujícího desatera:

  1. I. stupeň požárního poplachu jsme sjednotili na výjezd celkem až 4 jednotek hasičů!
  2. v I. a II. stupni požárního poplachu jsou k výjezdu předurčeny vždy nejbližší jednotky mající CAS (cisternová automobilová stříkačka)
  3. v I. stupni požárního poplachu je vždy místní jednotka hasičů, a to bez ohledu na techniku
  4. bez ohledu na hranice kraje jsme určili pro zásah i nejbližší jednotky ze sousedních krajů s cílem co nejrychlejší pomoci
  5. nově jsou předurčeny i jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí pro záchranné práce při řešení dopravních nehod, v lokalitách časově náročných pro dojezd našich profesionálních jednotek
  6. nově jsou předurčeny i jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí pro řešení speciálních úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva, např. u případů řešení živelních pohrom nebo při nouzovém přežití obyvatelstva
  7. stále je sledována praxe, dojezdové časy jednotek a plány jsou nadále „živé“ dokumenty, které se budou dále doplňovat a aktualizovat
  8. velmi úzká spolupráce s krajským operačním a informačním střediskem, aplikace jejich poznatků
  9. vnímáme podněty také od dobrovolných nebo podnikových hasičů, které jsou zohledňovány
  10. v plošném pokrytí jsou i areály podniků, které mají zřízenu podnikovou jednotku požární ochrany

 

Více informací zde

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje

 


https://www.sdhlhotauvsetina.webnode.cz/