Výroční valná hromada

07.01.2011 11:57

 

Srdečně zveme všechny bratry a sestry hasiče na Výroční valnou hromadu SDH Lhota u Vsetína konanou v neděli 16. ledna 2011 v 1500 hod. v salonku Hospody Kameňák.      

 

 

 

Program:       1. Zahájení, schválení programu a volba návrhové komise

                      2. Zpráva o činnosti SDH za rok 2010

                      3. Zpráva o hospodaření SDH za rok 2010

                      4. Zpráva revizní komise

                      5. Návrh plánu práce na rok 2011

                      6. Volba delegátů na okrskový aktiv

                      7. Návrh na usnesení – schválení

                      8. Diskuse

                                                                  Těšíme se na Vaši účast.

 


https://www.sdhlhotauvsetina.webnode.cz/