Sběr šrotu a elektroodpadu

27.05.2017 21:02

 Sbor dobrovolných hasičů Lhota u Vsetína oznamuje občanům, že se uskuteční

SBĚR KOVOVÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ

Sběr proběhne v sobotu 3.6. od 800 hod.

Kovový odpad a elektrozařízení nachystejte na dostupné místo až v den svozu, aby nedošlo k jeho odcizení přizpůsobivými spoluobčany.

za elektrozařízení se považuje: ledničky, pračky, žehličky, vrtačky, brusky, el. hračky apod. Přinést můžete i televize a monitory, rádia, počítače,mobily a hudební nástroje. 

Zdarma lze převzít pouze kompletní vysloužilé elektrozařízení.

Nedávejte prosím elektoroodpad do nebezpečného odpadu!!!

 

více o elektroodpadu: zde

 

 


 


https://www.sdhlhotauvsetina.webnode.cz/