Rozsáhlý požár lesa

23.08.2009 13:40

Požár

 

19.8.

Naše jednotka vyjížděla během 10 minut od vyhlášení poplachu. Cesta k místu požáru trvala necelých 15 minut. Po příjezdu a ohlášení u velitele zásahu se naši kluci pustili do samotného hašení pomocí lopat, motyk a dalších podobných prostředků. Netrvalo dlouho a bylo jim svěřeno i hašení vodou z cisteren, kdy se jednalo o dohašování pařezů a menších ohnisek. Po dlouhém a vyčerpávajícím boji se ve večerních hodinách sbory začaly vracet zpět na základny, jen naše JSDH spolu s JSDH Vsetín zůstávala a dohlídávala požářiště přes noc.

 

20.8.

V ranních hodinách se na místo požáru dostavil lesní speciál Camiva profesionálů ze Vsetína, který se byl podívat na situaci jaká je a rozhodl o dalších hasebních pracích, které musely pokračovat. Na toto reagoval starosta obce pan Tkadlec nechání vyhlášení místním rozhlasem, že se hledají dobrovolníci na dohašovací práce. Během několika minut se před obecním úřadem sešlo hned několik dobrovolníků, kteří byli rozděleni na dvě skupiny. První skupina vyjela ihned na voze Praga V3S místní JSDH, kde byla na nádstavbu naložena plechová káď na vodu o objemu cca 1000 l. Tuto káď po příjezdu na požářiště naplnila cisterna ze Vsetína, aby mohli dobrovolníci hasit i vodou. Druhá skupina dobrovolníků vystřídala tu první kolem 15 hodiny a zůstala zde až do příjezdu členů JSDH Lhota u Vsetína, která dohlídávala místo do ranních hodin. Výměna proběhla v 18:30 hodin. Velitel místní jednotky si nechal po dohodě s velitelem JSDH Ústí u Vsetína od nich dovést vodu a společnymi silami dohlídávali spolu až do ranních hodin. Jednotky opustily místo požáru kolem 7 hodiny ranní.

 

21.8.

Neuplynulo dlouho a na některých místech se znovu začal objevovat kouř. Naneštěstí tudy procházel kolem 10 hodiny pan Bělíček ml. a nahlásil to ihned starostovi obce a ten neprodleně informoval velitele místní jednotky. Ten se vydal na stanici ve Vsetíně s žádostí o poskytnutí cisterny. Žádost byla vyslyšena a KOPIS vyslalo lesní speciál Camiva. Tomu se podařilo všechna ukryta ohniska uhasit a tak kolem 13:30 se vrátil zpět na základnu. Po sléze byl velitel JSDH Lhota u Vsetína informován o stavu a požádán o další dohlídání. Bohužel byl za hranicemi státu a tak se mu podařilo dorazit na místo požáru až v 15:40 hodin. Zde již byli další dva občané, kteří ho informovali o dalších ohniscích a ten neváhal a nechal si vyslat opět lesní speciál Camiva profesionálů ze Vsetína k dalšímu dohašení. Ten však nestihl vše dohasit z důvodů odvolání na ničivý požár v Huslenkách a tak velitel směny ze Vsetína nechal zde povolat JSDH Vsetín a JSDH Jablůnka. Místní velitel JSDH po dohodě s KOPIS nechal výjezd pro JSDH Jablůnka zrušit, ale bylo již pozdě. Ti dojeli na začátek obce Lhota u Vsetína, kde se potkali s velitelem směny na Vsetíně a ten je nechal odjed zpět na základnu s tím, že budou držet pohotovost. Mezi tím již JSDH Vsetín uhasila zbývající skrytá ohniska a opět zde zůstala s místní jednotkou do ranních hodin.

 

22.8.

JSDH Vsetín odjíždí v 7:41 zpět na základnu a velitel místní jednotky zde zůstává do 10:45, aby dohlídal požářiště. Od této doby se opět nabídli dobrovolníci, že zde setrvají ještě nějakou dobu. Velitel místních hasičů s JSDH Vsetín v odpoledních hodinách znovu vyjíždějí na místo požářiště, aby provedli průzkum a dovezli vodu. Voda zde bude tak dlouho, dokud by byla jen i nepatrná známka toho, že by se mohly objevit i další skrytá ohniska.

 

Aktualizace:

Po příjezdu velitele JSDH Lhota u Vsetína a JSDH Vsetín v 15:15 hodin se objevují ještě další skrytá ohniska, které dobrovolníci zdatně zvládli uhasit. Našim úkolem bylo tyto ohniska pořádně zalít vodou. Ke konci našeho úkolu se na nás usmálo štěstí v podobě deště. Pršelo asi 3 hodiny, ale slabě.


https://www.sdhlhotauvsetina.webnode.cz/