Požár lesního porostu

02.05.2016 19:35

SMS: 02.05.2016 13:22:16  POZAR, LESNI, POLNI POROST, TRAVA. Lhota u Vsetina. Vyjede PVS932, hori v lese po stare kolem hrbitova, po odbocce k chatam

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru lesního porostu, na místě zásahu členové prováděli hasební práce a doplňování vody. Po likvidaci požáru provedla jednotka dohlídku požářiště, jelikož nejevilo známky hoření, bylo místo předáno v 16:05 majitelce, ta byla poučena o povinnosti zajistit dohlížení nad požářištěm po dobu 24 hod. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Foto zde

 


https://www.sdhlhotauvsetina.webnode.cz/