Povinnost ohlašování pálení

21.04.2013 11:48

O povinnosti hlásit každé pálení

S nastávajícím jarem souvisí také uklízení na zahradách, ořezávání stromků a dalších podobných činností. Mnoho lidí tento odpad likviduje spalováním, což bývá často také příčinou požáru nebo zbytečného výjezdu jednotek hasičů. Proto prosíme všechny občany, aby dbali na ohlašovací povinnost KAŽDÉHO pálení., protože jinak se vystavují rizikům pokuty a uhrazení výjezdu jednotek, což jsou nemalé částky. I malé pálení, které se Vám jeví jako bezproblémové může z jiného místa vypadat jako požár a bývá příčinou zbytečných výjezdů!
 

Každé své pálení můžete hlásit na webu paleni.hzszlk.eu, nebo přímo telefonem na Krajské operační středisko HZS Zlínského kraje na telefoním čísle: 950 670 222. Nikdy ale neohlašujte pálení na tísňové linky (150, 112), jelikož tyto linky slouží výhradně pro přímou pomoc postiženým!!!!

 

Dále upozorňujeme, že je ze zákona zakázáno plošné vypalování trávy!!! Za toto může být podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, uložena v přestupkovém řízení fyzickým osobám pokuta ve výši až 25 000Kč.
 
 Video vytvořené HZS k problematice pálení , ve kterém naleznete i užitečné a praktické rady, jak při pálení postupovat.

 

 


https://www.sdhlhotauvsetina.webnode.cz/