Jak se chovat při povodních?

30.09.2010 19:54

 Doporučení Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR k ochraně obyvatelstva při povodních

V souvislosti s možným vznikem povodní na území České republiky doporučuje MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR občanům, kteří pobývají v blízkosti vodních toků, využít následující informace.

 1. Stupně povodňové aktivity a povodňové orgány 

  II. a III. stupeň vyhlašují na svém územním obvodu povodňové orgány, kterými jsou:

  V případě vyhlášení krizového stavu tj. stav nebezpečí nebo stav nouze stávají se povodňové komise součástí krizového štábu a úkoly komisí přecházejí na příslušné krizové štáby.

  1. Stav bdělosti - nastává při nebezpečí povodně
  2. Stav pohotovosti - je vyhlašován přerůstá-li nebezpečí povodně v povodeň
  3. Stav ohrožení - je vyhlašován při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetku v zaplaveném území
 • povodňové komise obcí
 • povodňové komise obcí s rozšířenou působností
 • povodňové komise krajů
 • Ústřední povodňová komise
 1. Varování a informování obyvatelstva

  O hrozbě nebo vzniku povodně může být obyvatelstvo informováno z různých zdrojů:

  1. sirénami - kolísavým tónem po dobu 140 sekund doplněný u elektronických sirén tísňovou informací
  2. sdělovacími prostředky
   1. vysílání Českého rozhlasu a České televize
   2. regionální vysílání rozhlasových stanic, televize nebo kabelové televize
  3. dalšími prostředky
   1. místní a závodní rozhlas
   2. pojízdné rozhlasové vozy a megafony
   3. policie a hasiči
 2. Činnost obyvatelstva 

  1. při vyhlášení stavu pohotovosti:
   1. zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků
   2. řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů
   3. aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
   4. informovat se o způsobu a místě evakuace
   5. připravit si pytle s pískem a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.
  2. při vyhlášení stavu ohrožení:
   1. připravit evakuační zavazadlo pro celou rodinu a vozidlo
   2. přemístit cenný nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
   3. připravit vyvedení hospodářských zvířat
   4. připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
   5. odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál
   6. při zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní přívod vody a plynu
 3. Evakuační zavazadlo

  Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu na delší dobu. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo je nutné označit jménem a adresou.

  Doporučený obsah evakuačního zavazadla:
  1. základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitná voda - vše na dva až tři dny
  2. předměty denní potřeby, jídelní miska a příbor
  3. léky, které užíváte, toaletní a hygienické potřeby
  4. osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
  5. náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývka
  6. přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobil, přenosná svítilna, zápalky, nůž
 4. Při povodni 

  1. dodržovat pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů
  2. je-li dostatek času přesunout se na místo, které nebude zatopené vodou
  3. nevstupovat do míst, která jsou zatopená
  

 


https://www.sdhlhotauvsetina.webnode.cz/