Hejtman Zlínského kraje vyhlásil období nepříznivých podmínek

26.03.2012 17:34

 

Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák na základě návrhu ředitelky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje vyhlásil dne 26. března 2012 pro celé území Zlínského kraje období nepříznivých klimatických podmínek, a to v souladu s nařízením, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Vyhlášení - zde.

 

Pro období nepříznivých klimatických podmínek se vydávají tato omezení:

 

a)       zákaz rozdělávání ohňů a spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, sláma, větvě apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti lesních porostů a souvislých travních porostů,

 

b)       zákaz provádění ohňostrojů, pyrotechnických efektů nebo obdobných efektů, při kterých se používá otevřený plamen (např. lampiony štěstí),

 

c)       osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních porostech bez použití otevřeného ohně.


VYHLÁŠKA

 

 


https://www.sdhlhotauvsetina.webnode.cz/